Що «світить» за борги по «комунальці»?

Запитання до юриста

Консультує юрист Олексій Кривошей

Які засоби покарання передбачає сьогодні закон  для боржників комунальних послуг?Передусім варто ознайомитися з правовою базою, яка приборкує боржників. Пункт 5 ч. 3 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» наголошує: споживач зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом. Якщо власник житла порушує умови, врешті решт доведеться платити більше. Відповідно до ч.1,2,3 статті 549 ЦК неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі несвоєчасних оплат комунальних послуг.  Згідно ч. 2 стаття 625 ЦК боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочки, а також 3% річних від простроченої суми. Зазвичай спершу постачальник намагається вирішити питання мирним шляхом і надсилає на адресу споживача – боржника  письмову вимогу (претензію). Якщо боржник ігнорує вимогу про сплату, постачальник  звертається до суду. Варто зазначити, що сума заборгованості за спожиті послуги може бути збільшена шляхом нарахування на неї  пені,  3% річних, інфляцію, судовий збір та витрати кредитора, пов’язані з зверненням до суду (отримання правничої допомоги, пов’язаної з стягненням боргу в судовому порядку). Тому краще і дешевше за рахунками сплачувати вчасно.

Ей, ви там, на горі!

Якщо сусід з третього поверху залив сусіда з другого поверху, як сусід з другого поверху може відшкодувати  збитки? Як бути, якщо сусід згори не хоче компенсувати завдану шкоду?

 У разі залиття квартири необхідно правильно зафіксувати сам факт залиття, а також задокументувати спричинену ним шкоду. Відповідно до п. 2.3.6 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій у разі  залиття,  аварії  у квартирі складається відповідний акт, форма якого передбачена додатком № 4.  Вказаний акт складається комісією балансоутримувача багатоквартирного будинку, в якому знаходиться постраждала квартира. Згідно Додатку  № 4 Правил №76 в акті повинні бути відображені:

  • дата складання акту (число, місяць, рік);
  • прізвища, ініціали та займані посади членів комісії;
  • прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;
  • адреса квартири, поверх, форма власності;
  • прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, з вини якого сталося залиття;
  • адреса квартири, поверх, форма власності;
  • характер залиття та його причини;
  • завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтовна вартість);
  • висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття.

Акт може підтверджуватись фото та/або відео матеріалами.

Наступний крок – визначення об’єму робіт щодо компенсації шкоди та інших ремонтних робіт (наприклад «згорівшої» побутової техніки). Такий кошторис може  скласти будівельна організація/ФОП або експерт, що має відповідні повноваження. У разі відмови “сусіда згори” доведеться  звертатись з позовною заявою до суду. Таке право на відшкодування майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі забезпечує п. 3) ч.2 стаття 11 ЦК. Відповідно до ч. 1 статті 1192 ЦК з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати винуватця відшкодувати збитки в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. У такому випадку можна ставити питання також про стягнення з винуватиця немайнової (моральної) шкоди, спричиненої неправомірними діями останнього, які полягають у відмові в добровільному порядку відшкодувати майнову шкоду.

Як правильно позичати гроші

Сусід позичив гроші і не повернув. Чи можна вплинути на нього за допомого літери закону? Якщо позичати гроші, як це робити так, щоб гарантувати собі їх повернення?

 Якщо хочете бути  упевненими у повернені боргу, укладайте договір позики на момент передачі грошей з рук у руки. Позика коштів на суму більшу 170 грн. має оформлюватись письмово. Це може бути договір позики або розписка, яку позичальник надає позикодавцю в обмін на отримані кошти. В договорі (розписці) має міститись інформацію, що надасть змогу ідентифікувати позикодавця та позичальника; строк на який надається позика та порядок її повернення; сума позики та інша визначена сторонами інформація. У разі прострочення повернення позики, кредитор має право звернутись до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором позики. Варто зазначити, що отримання боржником коштів в суді може підтверджуватись виключно письмовими доказами (свідчення свідків не беруться до уваги за відсутності письмового договору чи розписки написаної власноручно позичальником). Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це. Згідно ч. 2 стаття 625 ЦК боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Альтернативний варіант – укласти договір-позику з  нотаріальним посвідченням. У такому випадку позичальник у разі прострочки повернення боргу звертається до нотаріуса, а останній вчиняє виконавчий напис (у порядку визначеному Главою 14 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5). У такому випадку кредитор може не звертатися до суду. Позикодавець передає документ з виконавчим написом на примусове виконання у відповідності до Закону України  «Про виконавче провадження», під час якого виконавець має право накласти арешт на майно та рахунки боржника з метою стягнення заборгованості.

 

Залишити відповідь